SPETSKOMPETENSER

Strategiutveckling – från idé till genomtänkt koncept och strategi

Strategisk rådgivning

Vi hjälper företag som önskar strategisk rådgivning om hur användning av mobilteknologi kan styrka deras affärer. Våra erfarna verksamhetskonsulter och analytiker hjälper till med att skapa en fullständig översikt över möjligheter, intäkter, kostnader och risker. Vi ger också helt konkreta råd om val av teknik samt utvecklings- och implementeringsprocess.

 • Innovationsmöten
 • Vi underlättar Innovation Workshops
 • Vi utarbetar analyser och whitepapers

Konceptutveckling

Vi ger råd och skapar innovativa lösningar för mobila tjänster. Genom ett affärsinriktat och kreativt förhållningssätt och vår långa erfarenhet med digitala projekt, hjälper vi med att identifiera digitala lösningar på nuvarande och framtida utmaningar för offentliga och privata företag.

 • Idékataloger
 • Intressantanalyser
 • Konceptpresentationer
 • Designskisser
 • Design-Mockups

Affärsutveckling

Mobile Identitys kärnkompetens ligger inom idéutveckling och projektledning av innovativa digitala projekt. Vi utvecklar innovativa lösningar för mobila tjänster där vi arbetar från idé till koncept, till den tekniska utvecklingen och efterföljande kommersialisering i samarbete med industriella investerare, företagskuvöser och riskkapitalfonder.

 • Businesscases
 • Affärsplaner
 • Go-To-market strategi
 • Konkurrentanalys
 • Teknikanalys
 • Kapital
 • Fondansökningar