UTVALDA ÄMNEN
 • Mobile Fitness Life


  Life – Interaktivt program för hälsosam livsstil

  Med stöd från Markedsmodningsfonden har Mobile Fitness i samarbete med olika projektpartners som Steno Diabetes Center, Aalborg Universitet, Nykredit, Novo Nordisk, Kræftens Bekæmpelse samt flera kommuner, bl.a. Aalborg kommun, Kerteminde kommun m.fl., utvecklat ett interaktivt hälsoprogram, som blir testat och dokumenterat i en rad olika projekt.

 • Diabetes App


  Ungdomar med diabetes får en ”pocketguide” för att garantera optimal behandling.

  Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital, Rigshospitalet, Steno Diabetes Center och Mobile Fitness har börjat ett samarbete som handlar om att utveckla en app till ungdomar med diabetes. För sjukhusen är fördelen med appen att personalen får förenklade arbetsrutiner. De får ett redskap som gör det enkelt för dem att ta fram information till patienterna om sjukdom, behandling och logistik.

 • Kommunernas MobilGuide


  Digital plattform för städer och kommuner

  Kostnadseffektiv mobilapplikation för kulturförmedling, rapportering och medborgarservice mm. Appen erbjuds just nu i kommuner över hela landet, där alla har möjlighet att välja ut moduler och sätta ihop sin egen unika lösning för lokalområdet.

 • CO2-Guide


  Klimatportal i samarbete med COWI

  CO2-guide består av ett digitalt inlärnings- och interventionsprogram som stöder minskning av CO2-utsläpp bland privata, företag, offentliga instanser och institutioner. Programmet bygger på en automatiserad software-plattform som kan användas som en central kontaktpunkt för att genomföra en klimatstrategi, där man vill involvera de anställda i klimatåtgärden.

 • Rehabilitering


  Rehabiliteringsprogram på mobilen och nätet

  Genoptræn.dk är en rehabiliteringsportal som gör patienternas rehabilitering lätt att följa och flexibel när det gäller deras tid och vardag. Programmet ger en lätt och snabb kontakt mellan patienter och terapeuter och bidrar samtidigt till att motivera och behålla patienterna på deras kurs.

 • Sund Sexguide


  Mobilguide för ungdomar om säker sex och kärlek, i 5 EU länder

  Sund sexguide ger en lätt tillgång till mängder av nyttig kunskap om sex, sexuellt överförbara sjukdomar och kärlek, vilket är värdefullt att ha när man är ung. Sund sexguide ger kommunen effektiva verktyg när det gäller sexualupplysning och förebyggande insatser.

 • Konst i Næstved


  Digitala stadsvandringar

  ’Konst i Næstved’ ger medborgare och gäster en överblick över konsten i det offentliga rummet genom stadsvandringar med historiska och konstbaserade audio-guider. Rutterna innehåller platser där man kan se intressanta konstföremål, och gör det därmed möjligt för både medborgare och gäster i Næstved att lära sig något nytt om den stad de bor i eller besöker.

AFFÄRSOMRÅDEN

Välfärd och hälsa

Vi utvecklar välfärdsteknologi, hälsa och program för patientstöd i samarbete med kommuner, företag, sjukhus, pensionsfonder och läkemedelstillverkare.

Medborgarservice

Vi utvecklar digital medborgarservice som underlättar administrationen mellan medborgare och kommun. Medborgarservice som sparar både den enskilda medborgarens och kommunens tid och ökar kvaliteten på de offentliga insatserna.

Kultur och Fritid

Vi hjälper kommuner, föreningar och institutioner med att digitalisera kultur- och fritidsinsatser. Mobilen är ett kostnadseffektivt verktyg för både förmedling, interaktion och upplevelser.

Branschlösningar

Vi utvecklar redskap för optimering av interna arbetsprocesser och innovativa marketing-tjänster. Innovation som sparar tid, pengar och besvär för både företag och slutanvändare.

Produktguide

Våra produktguider och program för patientstöd har som sitt syfte att garantera en bättre introduktion, produktupplevelse och fortsatt användning av en produkt genom innovativa tjänster som ökar tilliten till ens egen förmåga.

Klimatteknik

Vi utvecklar klimatteknik och CSR-projekt som syftar till att minska CO2-utsläppen, öka energisparandet och förankra en miljövänlig agenda.

SENASTE NYTT

App för invånare och besökare i Hvidovre kommun

Min Hvidovre gör det enkelt att hålla sig uppdaterad om aktuella upplevelser och arrangemang i staden. Med appen kan du få direkt information om relevanta arrangemang baserat på dina egna intressen. Appen erbjuder även en karta över stadens främsta platser och med hjälp av GPS kan du se vilka händelser som äger rum i närheten av dig. Du kan dessutom logga in på invånare portalen Boblberg.dk där du kan hitta och dela information och intressen med andra. I framtiden kommer det utöver finnas olika program för den aktuella säsongen som Active Summer.

Min Hvidovre är tillgänglig för iPhone, iPad och Android via App Store eller Google Play.

Ny sexguide gör sexualupplysning kul

Odense kommun och Mobile Identity lanserar en pedagogisk och underhållande guide för ungdomar om sex, kärlek och skydd.
Projektet är utformat för att användas både som en interaktiv del av sexualundervisningen i skolan och privat bland tonåringar. Ungdomar från alla kommuner kan hämta och använda appen.

I Young Sex Guide kan du testa dig själv och se hur många poäng du får när du är huvudpersonen i olika intima situationer. Du kommer även att kunna ta reda på om du är bra att ta hand om dig själv när det gäller skyddad sex, sexuellt överförbara sjukdomar och kärlek.

SPETSKOMPETENSER

Strategiutveckling

Vi ger råd och skapar innovativa lösningar inom mobila tjänster. Genom en affärsorienterad och kreativ tillgång samt vår stora erfarenhet av digitala projekt, hjälper vi med att lösa morgondagens utmaningar.

Produktutveckling

Från färdigutvecklat koncept till färdig produkt. Vi levererar solida digitala projekt till alla större medieplattformar. Utveckling av nya program, anpassning av existerande lösningar samt utarbetning av design, innehåll och kommunikation.

Implementering

Vi garanterar en detaljerad lanseringsprocess som är tillägnad den specifika målgruppen, oavsett om projektet är tänkt för den breda offentligheten eller internt i ett företag. Vi hanterar t ex digitala och offline initiativ och avtal om gemensam marknadsföring.

KONTAKTA OSS
Vad kan vi göra för ditt företag?

Mobile Identity ApS

Østerbrogade 156, 2.
2100 København Ø.
Danmark

Tel.: +45 3316 0657
E-mail: [email protected]


*
*
*
*
*
*
*