OM MOBILE IDENTITY

Profil

Mobile Identity är ett ledande strategi- och utvecklingsföretag inom områdena social innovation och affärsorienterad användning av webb och mobilteknik. Mobile Identity samarbetar med universitet, innovationsmiljöer och privata och institutionella investerare för att frambringa de bästa digitala projekten från idé till verklighet.

Mobile Identity arbetar primärt med välfärdsteknologi, klimat oc miljö, medborgarservice, konst och kulturförmedling, och specifika branschlösningar.

Mobile Identity består av projektledare, kommunikationsmedarbetare, experter på språkpsykologi och visuell kommunikation, sociologer, grafiska designers, IT-utvecklare och affärskonsulter med många års erfarenhet av rådgivning, utveckling och genomföring av mediakonvergenta digitala tjänster.

Vi arbetar med projekt från idéutveckling till genomföring och marknadsföring.